153- سنگ قبر

 

روی سنگ قبر دیوفانتوس

 ریاضی دان یونانی، نوشته: این جا محل دفن یک ریاضی دان است که سن مرگ او را هم باید با ریاضی حساب کنید. یک ششم از زندگی او در نوجوانی گذشت. یک دوازدهم به آن اضافه شد تا این که پشت لبش سبز شد. سن او به سه هفتم کل عمرش رسیده بود که ازدواج کرد و پنج سال بعد هم پسرش به دنیا آمد. اما آن پسر هنوز به نیمی از عمر پدر نرسیده بود که فوت کرد و پدر نیز چهار سال پس از مرگ پسر از دنیا رفت.

سوال: دیوفانتوس در چند سالگی در گذشت؟

/ 0 نظر / 21 بازدید